Velkommen til Hoppebakken

hoppebakken.no er utviklet som støtte til boka DidIKTikk - Digital kompetanse i praktisk undervisning. Boka er gitt ut på Fagbokforlaget, og forfatterne er Vibeke Bjarnø, Tonje Hilde Giæver, Monica Johannesen og Leikny Øgrim. Forfatterne arbeider i Seksjon for digital kompetanse ved Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier ved Høgskolen i Oslo.

For å få tilgang til nettressursene trengs det er brukernavn og passord som er å finne i den trykte utgaven av boka.

Andre utgave av boka kom i november 2009, og kan kjøpes i bokhandlere, eventuelt direkte hos Fagbokforlaget:

http://www.fagbokforlaget.no/?isbn=978-82-450-0917-0/Send gjerne tips og kommentarer til post@hoppebakken.no.

Søkefunksjonen virker ikke riktig som den skal ennå, vi arbeider med saken.

Nettstedets oppbygning

Nettstedet er todelt. Venstremenyen består av et søkefelt, nettressurser for alle bokas deler og øvingsoppgaver knyttet til del 2 av boka. Under "Del 1 Didaktikk", "Del 2 Digitale verktøy" og "Del 3 IKT i skole samfunn" finner du kapittelvise sider med relevante nettressurser. Under "Øvingsoppgaver" finner du oppgaver sortert kapittelvis. Ønsker du heller å finne fram oppgaver etter tema, kan du bruke søkefunksjon nederst i venstremenyen.

Om oss | Opphavsrett | Kontakt | Nettsted ©2008 Vibeke Bjarnø, Tonje Hilde Giæver, Monica Johannesen og Leikny Øgrim. | Bok ©2008 Fagbokforlaget.